Plattelandseconomie

PlattelandPlattelandseconomie = kansen benutten

Het platteland is in beweging. Dat bied volop kansen voor bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties om hun doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van leef-en werkomgeving. In Tempore is gespecialiseerd in gebiedsprocessen en helpt u de kansen die er liggen te ontdekken en benutten. Wij zijn goed op de hoogte van zowel politieke, economische als maatschappelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied en hebben scherp op ons netvlies waar organisaties uit verschillende sectoren aan werken. Door op het juiste moment actie te nemen en de juiste partijen met elkaar te verbinden faciliteert In Tempore succesvolle samenwerking.

Ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, schakelen In Tempore in  om “MVO” in de praktijk vorm te geven. Wij bespreken met u welke maatschappelijke thema’s aansluiten bij uw organisatie en doelstellingen. Vervolgens adviseren wij hoe uw organisatie zou kunnen bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, zodat er een win-win situatie ontstaat. Vanuit onze kennis, ervaring en ons netwerk kunnen wij uw activiteiten koppelen aan de activiteiten van andere organisaties.

De overheid wordt meer en meer een faciliterende partij. Termen als “Participatiesamenleving” en “Doe-democratie” zijn inmiddels ingeburgerd. De praktische invulling van deze begrippen is echter een heel ander verhaal. Vaak lijkt het door de overheid ontwikkelde beleid te ver van de burgers en organisaties af te staan.  In Tempore helpt overheidspartijen om bruggen te bouwen tussen beleid en uitvoering. Door overheidsdoelstellingen te verbinden aan de doelstellingen van maatschappelijke organisaties, ondernemers en particuliere initiatieven ontstaan dynamische coalities. Communicatie is hierbij een belangrijke sleutel tot succes.

In het landelijk gebied vormen de maatschappelijke organisaties een belangrijke partij om samen doelstellingen te realiseren. Er is binnen deze organisaties, vaak volledig gedreven door vrijwilligers, een enorme hoeveelheid kennis beschikbaar over het gebied. In Tempore helpt maatschappelijke organisaties deze kennis te ontsluiten door verbindingen te leggen met de activiteiten van bedrijven en overheid.

Een vitaal platteland is een platteland waar het goed wonen, werken en leven is. Dit komt tot stand als ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en particulieren de handen ineenslaan. Door thema’s integraal te benaderen, gezamenlijk kansen te benutten en samen te werken ontstaat breed draagvlak voor duurzame oplossingen voor vraagstukken. Klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat soms lastiger dan het lijkt. Daarom staan wij voor u klaar om u te ondersteunen bij uw project of initiatieven.

Vult u het formulier in, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

 

 

Specialist in gebiedsprocessen